مدیرعامل عامل استقلال ۲۰ خرداد مشخص می شود

مدیرعامل جدید باشگاه استقلال 20 خرداد ماه انتخاب و معرفی خواهد شد.

ورزش برخط ؛ بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته قرار است جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال برای بررسی شرایط موجود و برنامه‌ریزی برای فصل جدید روز 20 خرداد ماه برگزار شود.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در جلسه روز یکشنبه 20 خرداد از سوی اعضای هیئت مدیره استقلال مورد بررسی قرار بگیرد و به نتیجه برسد، انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه است.

در جلسه روز 20 خرداد به احتمال فراوان اعضای هیئت مدیره استقلال مدیرعامل جدید باشگاه را انتخاب و معرفی خواهند کرد.

در هفته‌های اخیر فرشید سمیعی به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال فعالیت کرده و مشخص نیست او به عنوان مدیرعامل رسمی انتخاب شود.