علی پروین: از مردم کرج میخوام به دکتر زینی وند رای بدهند

علی پروین اسطوره فوتبال ایران و پرسپولیس که همواره در انتخابات مجلس تاکید میکند مردم به کسانی رای بدهند که این افراد عاشق ورزش و خدمت به جامعه ورزش باشند علی پروین در یک ویدیو کوتاه از کرجی ها خواسته که از دکتر زینی وند حمایت کنند ، چرا که زینی وند در زمان مدیریت اش دراستانداری کرمان توجه ویژه ای به ورزش و فوتبال داشت و تیمهای گل گهر ، مس رفسنجان و مس کرمان از حمایت های استاندار بهرمند بودند