هانی کرده به من توصیه کرد بازیکن خوب بگیریم و تیم قوی ببندیم!

حجت کریمی سرپرست مدیرعاملی استقلال در خصوص حضور اوباش در تمرین استقلال گفت از حضور این افراد اطلاعی نداشت

من از حضور این افراد در مجموعه کمپ حجازی اطلاعی نداشتم و هنگامی مطلع شدم که او در کنار زمین با من سلام‌وعلیک کرد. اینکه می‌گویند او به خاطر من روی صندلی و جایگاه مخصوص نشسته هم درست نیست.

در تمرین دیروز از دو هوادار عزیزمان توسط جواد نکونام دلجویی شد که کار بسیار زیبا و پسندیده‌ای بود. من هم بابت این اتفاقات متاسفم اما این ماجرا با برنامه ریزی بود و به زودی در مورد آن صحبت می‌کنم. این فرد سال‌های قبل نیز در تمرین استقلال حاضر شده بود و آن روز هم به همراه دیگر لیدرها کنار زمین بود. وقتی کسی سمت من می‌آید و سلام‌وعلیک می‌کند من هم باید جواب بدهم. در آن لحظه چکار باید می‌کردم؟ حتی این فرد به من توصیه کرد که بازیکن خوب بگیریم و تیم قوی ببندیم!

من درجریان این بنرها نبودم و حتی هنگام ورود به کمپ هم آن‌ها را ندیدم. بعدا از طریق فیلم و عکس‌ها متوجه بنرها شدم. ظاهرا کارکنان کمپ خواستند به ما محبت کنند. همانطور که علی امیری هم گفته بود؛ همان بهتر که این بنرها پاره شد!