فیلم بالگرد وزیر ورزش و جوانان بعد از سقوط

استاندار کرمان حال وزیر ورزش و جوانان را مساعد اعلام کرد.

طبق گفته  شاهدان عینی بالگرد حامل وزیر ورزش هنگام فرود در شهرستان بافت دچار سانحه شد و در ارتفاع پایین سقوط کرد. بالگرد یک بار می‌نشیند و بلند می‌شود که موقع نشستنِ مجدد دچار سانحه می‌شود که علت این اتفاق در دست بررسی است