وزیر ورزش خبر داد: پیست اسکی الیگودرز بین‌المللی شد

یا حضور دکتر سجادی ؛ مراحل ساخت مرکز ویژه ورزشی برای بانوان در الیگودرز به زودی آغاز می‌شود، همچنین پیست اسکی این شهرستان هم تبدیل به پیست بین المللی شد