روزنامه‌های ورزشی: لیگ بی شکارچی!

روزنامه‌های ورزشی امروز به مسائل مختلف پیرامون لیگ برتر پرداختند و دلایل کمبود گل را مرور کردند.