مالک باشگاه شهدای رزکان:

آرزوی ورزشی من صعود به لیگ دسته اول است

حمید کریمی مالک باشگاه شهدای رزکان امیدوار است امسال تیمش به لیگ یک صعود کند تا به آرزوی دیرینه خود برسد