عذرخواهی وزیر ورزش از ورزشکاران والیبال نشسته

وزیر ورزش و جوانان از اعضای تیم میل والیبال نشسته ایران عذرخواهی کرد و در خصوص آخرین وضعیت پاداش ورزشکاران توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ورزش برخط، اعزام تیم ملی ایران به جام جهانی 2022 با پرداخت پاداش‌هایی روبرو شد در ادامه مسئله حواله خودرو هم مطرح شد. این موضوعات عاملی شد تا قهرمانان دیگر رشته‌های ورزشی با اعلام مشکلات مالی خود نسبت به وزارت ورزش انتقاد کنند. 

چرا که آنها معتقدند وزارت ورزش در پرداخت پاداش‌ها با دوگانگی مطرح است. در این میان بازگشت تیم ملی والیبال نشسته هم بدون هیچ استقبالی از سوی وزارت ورزش مطرح شد. در همین مورد سجادی وزیر ورزش ناچار به عذرخواهی شد و در خصوص آخرین وضعیت پاداش ورزشکاران توضیحاتی ارائه داد: