برگزاری تمرین تیم ملی زنان با چهار وزنه‌بردار

تمرینات تیم ملی وزنه برداری زنان برای حضور در مسابقات جهانی کلمبیا با حضور چهار وزنه بردار در حال برگزاری است.

به گزارش ورزش برخط از ایرنا، تمرینات تیم ملی وزنه‌برداری زنان جهت آماده سازی حضور در رقابت‌های جهانی کلمبیا با حضور چهار عضو باقیمانده در اردو در کمپ آزادی در حال پیگیری است.

در تمرینات امروز(سه شنبه) که با فشار ۹۰ درصد برگزار شد، در حرکات یکضرب سرپا الهه رزاقی ۷۰، زینب شیخ حسن ارباب ۷۵، پریسا نورعلی ۸۰ و الهام حسینی ۸۰ کیلوگرم را مهار کردند.

در حرکت دوضرب سرپا ۹۰ درصد، الهه رزاقی و پریسا نورعلی ۹۰ کیلو و الهام حسینی و زینب شیخ حسن ارباب ۱۰۰ کیلوگرم را ثبت کردند. در بخش پایانی تمرینات که لیفت یکضرب ۱۰۰ درصد بود پریسا نورعلی و زینب شیخ حسن ارباب ۱۰۵ کیلو و الهه رزاقی و الهام حسینی ۱۱۰ کیلوگرم را ثبت کردند.

انتهای پیام